fbpx
 

Product Policy

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

 

เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ แต่ถ้าด้วยเหตุผลของสินค้าบกพร่อง ชำรุด หรือมีตำหนิ อันเกิดจากการผลิต คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์

 

  • ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

 

  • ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน (และต้องขออภัยที่เราสามารถคืนเงินได้เฉพาะมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อแต่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งค่ะ) ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าของคุณ และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์จากคุณเรียบร้อยแล้ว ในระยะเวลาภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า

 

  • โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีการคืนเงิน และจะจัดส่งคืนสินค้าให้คุณ โดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 28 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งเตือนคุณ

 

  • นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.drwuthailand.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่น ๆ

 

  • หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน www.drwuthailand.com กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข การเปลี่ยน และคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า

กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดยส่ง email มาที่ sales@bnvia.com กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติมถ้าการคืนสินค้าของท่านได้ถูกอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะนัดวันและเวลารับของคืนจากท่าน

 

ขั้นตอนที่ 3 การส่งคืนสินค้า

กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง” เมื่อพนักงานไปรับคืนสินค้าจากท่าน โปรดทราบว่าการรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้ส่งคืน และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเข้ามาที่คลังสินค้าของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการเรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน

 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการคืนเงิน

การดำเนินการเรื่องการคืนเงินจะใช้เวลา 7-10 วันทำการ สำหรับสินค้าที่ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต และโอนเงิน ทางเราจะออกเช็คในนามผู้สั่งซื้อและส่งไปตามที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา

 

ทางบริษัท จะส่งอีเมลแจ้งท่านเมื่อเราได้ทำเรื่องการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว